Meňavka

15.00

Bezzubý je hračka, ktorá mení farbu z modrej na ružovú. Pri teplote prostredia menej ako 32 ° C je modrá, keď ju podržíte v ruke alebo ponoríte do teplej vody, zmení sa na ružovú. A samozrejme naspäť. Zmeňte ju celú alebo jej časť a potom naopak. Deti tento spôsob hry milujú. Hračku som vyrobil na 3d tlačiarni z pla biodegradovateľného filamentu. Má tvrdosť a pružnosť plastu, nezaťažuje prírodu žiadnym odpadom.

Bezzubkou pomôžete môjmu chorému bratovi Jakubovi s plienkami na 2 dni.

Ďakujeme .

Menu